Kullanım Koşulları ve Kuralları

Aşağıdaki kuralları okudum kabul ediyorum.

1- TARAFLAR

İş bu KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("SÖZLEŞME"), Bridea Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sistemleri Ltd. Şti. ("ŞİRKET") tarafından işletilen www.acikalan.com ("SİTE") internet adresinde ürün alımı yapmak üzere ("ALICI") veya ürün satışı yapmak üzere ("SATICI") yer alan tüm Özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE'ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

ŞİRKET, SÖZLEŞME'yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Değişiklikler ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak ve getirdiği değişiklikleri uygulamaktan tamamen KULLANICILAR sorumludur. SİTE'NIN YAPTIĞI YENİ KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ VEYA KULLANIM KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER SİTE'DE YAYINLANDIKTAN SONRA SİTE'NİN KULLANICI TARAFINDAN KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİ BU KURALLARIN KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELİR.


2- KULLANIM VE ÜYELİK ŞARTLARI

SİTE'de alım satım yapabilme yetkisi, sadece ŞİRKET ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME'yi SİTE'ye üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR'da bulunmaktadir. Üye olmak için reşit olmak, ŞİRKET tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak gerekir. Reşit olmayan kişiler hizmetlerden faydalanamaz.

3- ÜCRETLER

SİTE üyesi olmak ve/veya sergilenen ürünlere teklif vermek ücretsizdir. Satış ücretleri SİTEDE yayınlanan değerler üzerinden geçerlidir.

Bu anlaşmayı kabul ederek KULLANICILAR, aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceklerini kabul ederler. Aksi belirtilmediği takdirde, SİTE'deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, SİTE'de gerçeklestirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri ilgili kurumlara açikartırmaların tamamlanmasını müteakip yapmayı kabul ederler.

4- ŞİRKETIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

ŞİRKET, KULLANICILARA herhangibir teminat veya garanti vermez. SİTE'de yer alan kullanıcı değerlendirme sistemi kullanıcıların görüşüne dayalı olarak çalışmaktadır. ŞİRKET hiçbir şart altında Kullanıcı Profili bilgilerinin ALICI ve/veya SATICILAR tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu değildir.

ŞİRKET hiçbir şart altında gerçekleşen ticarete taraf değildir. Sergilenen ürünün kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda ŞİRKET tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz.

Sergilenen ürünün kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda ŞİRKET tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tamlığı ŞİRKET'i bağlamaz. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

Sergilenene ürünlerle ilgili her türlü sorumluluk KULLANICIYA aittir. ŞİRKET SİTE içerisinde sergilenen ürünlerle ilgili hiç bir yükümlülüğe sahip değildir. Her türlü yasal sorumluluk KULLAINICIya aittir.

ŞİRKET, SİTE'yi çalışır durumda tutacaktır. Ancak geçici veya kalıcı olarak SİTE'yi kapatma yetkisi ŞİRKET'e aittir.

5- ÜYENİN SORUMLULUKLARI

KULLANICI SİTE'nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı ŞİRKET'ten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahüt eder.

KULLANICI, ürününü sergilerken, teklif verirken, ürün satin alırken, kısacası bu sözleşmenin tariflediği sistemde yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin yanısıra, halen yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET'i hiç bir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Sonuçlanan bir açık artırmada, asgari şartları yerine getirmek koşuluyla, en yüksek teklif veren ALICI, SATICI'nin şartlarını kabul etmiş sayılır ve ticareti gerçekleştirmeyi taahhüt eder. ALICI ürüne teklif vermek suretiyle, ürün açıklaması ile beraber satış şartlarını da kabul etmiş sayılır.

Satış yapan KULLAINI bir rezerv fiyat belirlemediği sürece tüm müzayededeki ürünler rezerv fiyatsızdır.

Satış yapan KULLANICI en yüksek teklif veren alış yapan KULLANICI'ya ürününü satmak zorundadır.

Eğer satış yapan KULLANICI bir rezerv fiyat belirlerse, satış yapan KULLANICI ürününü rezerv fiyat geçilmedikçe satmak zorunda değildir.

Alış yapan KULLANICI için, pey vermek yasal bir teklif sayılır.

Müzayede bitiminde satış yapan KULLANICI ve alış yapan KULLANICI alışveriş işlemini gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

KULLANICILAR teklif verdikleri satış işlemini gerçekleştirmek zorundadır.

Satış yapan KULLANICI sadece alış yapan KULLANICI'nın kimliğinin belirli olmaması durumunda satışı iptal hakkına sahiptir.

KULLANICIlar SİTE'de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli ve kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda ŞİRKET süresiz olarak yasaklama hakkına sahiptir.

KULLANICI, kimliğini doğru olarak her istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

KULLANICI, üçüncü tüzel veya özel kişilerin telif haklarını ihlal edemez.

KULLANICI, SİTE'nin çalışmasını etkilemek amacıyla hiçbir faaliyette bulunamaz.


6- GIZLILIK

SİTE'de yayınlanan her türlü bilginin yayınlama hakkı ŞİRKETE aittir. Bilgilerin otomatik veya elle kopyalanması yasaktır. ŞİRKET'in yazılı izni olmadan SİTE'deki içeriğin kopyalanması, çoğaltılması, değiştirilmesi, tadil edilmesi veya halka açıkça sergilenmesi yasaktır.

7- TAZMİNAT

KULLANICI, bu SÖZLEŞME veya bu SÖZLEŞME'nin içerdiği belgelere uymaması halinde üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek ( ve ŞİRKET'in çalışanları aleyhine oluşabilecek )
herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.


8- FESİH

SİTE bu anlaşmayı tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı KULLANICI hiçbir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahüt eder.

9- ANLAŞMAZLIKLAR

SİTE'de gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET'in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICI, SİTE'deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET'i, temsilcilerini ve çalısanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı SİTE'ye üye olarak ve bu SÖZLEŞMEYİ onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.


© 2000-2005 Acikalan.com - Bir İştirakidir. Tüm Hakları Saklıdır
Bu sitenin kullanılması, Kullanıcı Sözleşmesi'nin okunup kabul edildiği anlamına gelir.